Village Hotel
L 'AlberoΜερικές βασικές έννοιες για να γνωρίσετε πως λειτουργεί ένα σύστημα franchise.

Franchise: (πακέτο franchise > πακέτο δικαιόχρησης) το σύνολο των στοιχείων που συνιστούν την επιχειρηματική ιδέα (business concept), την οποία έχει δημιουργήσει, δοκιμάσει και τυποποιήσει ο δικαιοπάροχος (franchisor). Ενδεικτικά αφορούν σε εμπορικά σήματα, τεχνογνωσία, αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές προδιαγραφές, ευρεσιτεχνίες, προδιαγραφές προϊόντων, μεθόδους πώλησης και προώθησης.

Franchising: (Δικαιόχρηση) ο τρόπος συνεργασίας μεταξύ του δικαιοπαρόχου και των δικαιοδόχων του, βάση του οποίου ο πρώτος παραχωρεί στον δεύτερο, έναντι αμέσων ή εμμέσων οικονομικών ανταλλαγμάτων το δικαίωμα εκμετάλλευσης του franchise με σκοπό την εμπορία συγκεκριμένης γκάμας προϊόντων ή και παροχής υπηρεσιών.

Franchisee: (Δικαιοδόχος) είναι η επιχείρηση στην οποία παραχωρείται από τον δικαιοπάροχο το δικαίωμα εκμετάλλευσης του franchise με σκοπό την εμπορία συγκεκριμένης γκάμας προϊόντων ή/και παροχής υπηρεσιών.

Franchisor: (δικαιοπάροχος) αφορά στην επιχείρηση (μητρική εταιρία) που έχει δημιουργήσει ένα Πακέτο Franchise, το οποίο παραχωρεί στους Δικαιοδόχους της, έναντι αμέσων ή εμμέσων οικονομικών ανταλλαγμάτων, με σκοπό να επωφεληθούν από τα στοιχεία και τα πλεονεκτήματα που χαρακτηρίζουν το franchise, ώστε να δημιουργήσουν υγιείς επιχειρηματικές μονάδες.

Business Format franchise: (franchise επιχειρηματικού τύπου) Ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σύστημα Franchising, το οποίο άφορα σε μια στενή συνεργασία και πλήρη υποστήριξη των δικαιοδόχων ενός δικτύου από τον δικαιοπάροχο και περιλαμβάνει υποχρεώσεις του τελευταίου όπως εκπαίδευση, διενέργεια πανελλήνιας διαφήμισης, καταγραφή του τρόπου λειτουργίας των Μονάδων Franchise σε Εγχειρίδια Λειτουργίες, σύνταξη Επιχειρηματικού Πλάνου, Παρακολούθηση και Έλεγχο της επιχειρηματικής πορείας των Δικαιοδόχων.

Franchise System: (σύστημα franchise) όλα τα στοιχεία που ενημερώνουν τους συνεργάτες-δικαιοδόχους ενός δικτύου και που συνθέτουν την επιτυχημένη μεταφορά της γνώσης και της τεχνογνωσίας του Δικαιοπαρόχου προς τους Δικαιοδόχους του δικτύου του, που καθορίζουν τον λεπτομερή τρόπο συνεργασίας τους και που διασφαλίζουν την αποτελεσματική και συνεχή υποστήριξη του όπως Ενημερωτικός Φάκελος, Σύμβαση Franchise, Εγχειρίδια Λειτουργίας, Σύστημα Παρακολούθησης και Ελέγχου, Επιχειρηματικό Πλάνο, Πλάνο Ανάπτυξης κλπ.

Franchise Agreement: (σύμβαση δικαιόχρησης) περιλαμβάνει αναλυτικά όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα και των δυο μερών, Δικαιοπαρόχου και Δικαιοδόχου, κατά την διάρκεια και μετά τη λύση της μεταξύ τους επιχειρηματικής συνεργασίας.

Village Hotel Franchise

Η QSI Group δημιούργησε και ανέπτυξε μια νέα κατηγορία στον κλάδο του τουρισμού: την αγορά μικρών luxury boutique ξενοδοχείων εκτός πόλης και την αγορά των επαγγελματικών εκδηλώσεων φιλοξενίας και δραστηριοτήτων outdoor activities. Με κοινό σημείο την ποιοτική εξυπηρέτηση, στοχεύοντας σε μια εναλλακτική πρόταση ξεκούρασης και διακοπών, προσφέρουν μια μεγάλη ποικιλία επιλογών απόδρασης στη φύση.
Ξεχωριστά, το concept "Village Hotel" είναι ένα μοντέρνο "quality hospitality event" και απευθύνεται σε ανθρώπους που ζουν στους γρήγορους ρυθμούς της πόλης και αναζητούν ένα διάλειμμα ξεκούρασης και ξεγνοιασιάς σε έναν ποιοτικό χώρο, σε ένα σύγχρονο και μοντέρνο περιβάλλον με μεγάλη ποικιλία επιλογών απόδρασης από την καθημερινότητα. Σε ένα περιβάλλον μέσα στη φύση, ενσωματώνει τις βασικές αξίες των Village Hotel: της προσωπικής ανανέωσης, της ξεκούρασης, της φιλοξενίας, της πολιτιστικής και ιστορικής αναζήτησης οι οποίες έχουν βρει αντίκτυπο σε πολλούς ταξιδιώτες παγκοσμίως.


ΜΗΠΩΣ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ
ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΤΕ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ "VILLAGE HOTEL" FRANCHISE?

Τώρα με την βοήθεια της συμβουλευτικής εταιρείας QSI Group μπορείτε. Γιατί η συμβουλευτική εταιρεία ανάπτυξης επιχειρήσεων QSI Group οργανώνει τη διεύρυνση των δυνατοτήτων της επιχείρησης σας να αναπτυχθεί μέσω συστήματος franchise και φροντίζει την ανάπτυξη της και την ολοκλήρωση του εγχειρήματος με απόλυτη επιτυχία.
Αναλαμβάνει για εσάς:

  • Την εφαρμογή του προτύπου Village Hotel (από την κατασκευή του ξενοδοχείου έως την λειτουργία του)
  • Τη δημιουργία business plan προσαρμοσμένο στις δικές σας φιλοδοξίες
  • Την εξεύρεση οικονομικών πόρων για τη χρηματοδότηση επενδύσεων, κατασκευών και ανακαινίσεων που απαιτούνται ( 4ο Κ.Π.Σ., ΕΣΠΑ, κλπ)
  • Την προώθηση και το marketing όλων των μονάδων που ανήκουν στο σύστημα Village Hotel franchise
  • Την εκπαίδευση και την εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων διοίκησης και ελέγχου τόσο των επιχειρηματιών όσο και του προσωπικού

ώστε το δικό σας σύστημα Village Hotel franchise να πάρει την τελική του μορφή και να αρχίσει να αποφέρει κέρδη.
Ακόμη όμως και μετά από αυτό, ο συμβουλευτικός ρόλος τη QSI Group εγγυάται την επιτυχημένη πορεία της επιχείρησης σας. Μέσα από μια πολύχρονη και αξιόλογη πορεία, συνδυάζοντας την πείρα της QSI Group με ένα αποτελεσματικό σύστημα franchise, σας εγγυόμαστε την ότι και η δική σας επιχείρηση θα παραμείνει εύρωστη και δυνατή στην αγορά.


********************************************
Η QSI Group
θα κάνει για εσάς
τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και τη μελέτη των ενεργειών
που απαιτούνται στο σύστημα franchise
της ξενοδοχειακής αλυσίδας Village Hotel,
έτσι ώστε με σαφή προγραμματισμό ενεργειών και εκπαίδευσης,
πλάνων ανάπτυξης, πλάνων διαφήμισης και
πλάνων επενδύσεων σε ανθρώπινη και υλικοτεχνική υποδομή
να κάνει για εσάς
το Όνειρο ενός Village Hotel
πραγματικότητα!

**********************************************

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜAΣ

στο e-mail : franchise@villagehotel.gr

Copyright 2007 © Village Hotel L' Albero. All Rights Reserved. Developed by developNET